Twee ingrediënten voor Digitale Transformatie in de Maakindustrie

Als gevestigde Innovatie Consultant durf ik nu wel het te verklappen dat het recept van de digitale transformatie in de maakindustrie in de basis twee hoofdingrediënten heeft:

  1. Geautomatiseerde processen die de producent de mogelijkheid geven om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier het eindproduct op maat samen te stellen voor een eindgebruiker.
  2. Online en directie connectie van de productieomgeving met de Retail waardoor het volledige assortiment direct online beschikbaar is voor de eindgebruiker.

Met deze twee ingrediënten kan elke Innovatie Manager een recept maken voor bedrijven in de maakindustrie, waarmee het mogelijk is om de productie van een eindproduct op te starten nadat de eindgebruiker de bestelling geplaatst heeft. Naast een tevreden en loyale klant, wordt het bedrijfsresultaat beter: er is immers geen onverkoopbare voorraad eindproducten meer nodig en bij onlinebetaling is het geld al de bankrekening bijgeschreven voordat de productie wordt opgestart.

Automatische processen voor On-Demand productie

Dell was een van de eerste organisaties die de mogelijkheid van online verkopen gebruikte om de supply chian van producent naar consument in te korten. In eerste instantie kon de computerproducent haar PC’s voor een lagere prijs aan consumenten aanbieden, door het elimineren van tussenpartijen. Maar door het bestelproces te integreren met het assemblageproces, werd in tweede instantie aan kopers de mogelijkheid geboden om de computers echt personal te maken en de specificaties zelf samen te stellen.

Geïnspireerd door dit concept heb ik inmiddels al vaak met deze ingrediënten hele nieuwe business modellen ‘gebakken’ voor organisaties in de maakindustrie. Zowel in de hoedanigheid van bestuurder van een boekenfabriek als in de rol van adviseur en trainer. Tijdens mijn workshops en mentorsessies komt dan vaak al snel de vraag naar het ‘HOE’ naar voren. “Hoe kan een maakbedrijf de stap naar online retail verkleinen?”. Op deze vraag heb ik inmiddels een assortiment aan antwoorden ontwikkeld. Afgelopen week is daar een oplossing bijgekomen. Ik was op bezoek bij Jeroen Panis en Ramon van Wingerden van Prindustry. Prindustry wordt al gebruikt door inkoopcombinaties en overheden om contracten te beheren en inkopen te coördineren bij meerdere producenten en leveranciers. Maar andersom is het systeem ook als whitelabel beschikbaar voor producenten in de maakindustrie. Hierdoor kunnen deze fabrieken zich nu verzekeren van de eerdergenoemde ingrediënten middels een ‘Software as a Service’ oplossing.

Whitelabel webshop

We kunnen concluderen dat de digitale transformatie voor alle bedrijven in de maakindustrie steeds toegankelijker wordt dankzij commodity producten en standaardoplossingen, zoals Prindustry.

Elk bedrijf in de maakindustrie dat de verkoopprocessen en maakprocessen integreert, maakt gebruik van het bouwsteen CuE3 van het Innovatie Framework. Dit bouwsteen staat hieronder beschreven. Wilt u meer weten over dit innovatiedeel of hoe het bij u geïmplementeerd kan worden? Neem dan contact met ons op.

Building Block CuE3: Geïntegreerde Klantloyaliteit

Stelling CuE3: Een succesvol innovatief bedrijf behoudt loyale klanten door de producten, diensten en processen af te stemmen op klanten en daarbij gebruik te maken van digitalisering, connectiviteit en procesautomatisering.

Toelichting en innovatieperspectief

Door ict en digitalisering te gebruiken bij het koppelen van de eigen processen aan klantprocessen ontstaat een sterke klantbinding. Ongeveer 35% van alle Amazon.com-aankopen en 75% van de gekozen films bij Netflix zijn gebaseerd op de aanbevelingen die de aanbieder doet aan haar bestaande klant. (Fisk, 2015). Een succesvol innovatief bedrijf moet deze manier van klantbinding kunnen bieden en nastreven. Dat dit niet verward moet worden met het bieden van ict diensten aan klanten blijkt wel uit media case 3.1. ING verslikte zich in de klantfocus en bereikte het tegenovergestelde van loyaliteit. Dit building block is onderdeel van het innovatieperspectief Klanten.

Onderbouwing vanuit literatuur

ict biedt onder andere de mogelijkheid om activiteiten te coördineren en informatie uit te wisselen in zowel de interne als externe processen van het netwerk van leveranciers, klanten en partners. Hoe beter dit geïmplementeerd is, des te lager de administratieve en communicatieve werkdruk is en hoe hoger de gebruiksvriendelijkheid is. Dit heeft als belangrijk voordeel dat het opschalen van aantal klanten en/of klantbestellingen geen nadelige effect heeft voor de eigen overhead.

ict is voor veel bedrijven een belangrijk middel om hun klanten een onderscheidend aanbod met significante voordelen te bieden. De laatste decennia heeft ict ervoor gezorgd dat de businessmodellen van de meeste industrieën een dramatische transformatie hebben ondergaan. De impact van deze transformaties hebben een impuls gegeven aan innovatie en ondernemerschap in landen over de gehele wereld, waardoor de hele wereldeconomie is veranderd. De casestudies van Medtronic, ibm, Amazon.com, Boeing, en Global Healthcare Exchange laten zien hoe de positionering van ict in de strategie ertoe geleid hebben dat deze bedrijven (en hun businessnetwerken) producten en markten hebben kunnen transformeren en daarmee de innovatieagenda in hun respectievelijke industrieën hebben bepaald. (Bron: Applegate et al, 2009)

Meer weten over het Innovatie Framework het en het ontwikkelen van New Business door de Digitale transformatie: neem dan contact met ons op.

Twee ingrediënten voor Digitale Transformatie in Maakindustrie