Onderzoekers aan de Erasmusuniversiteit hebben bewezen: slechts 25 procent van succesvolle veranderingen wordt verklaard door technologische innovaties. De sociale innovaties verklaren maar liefst 75 procent van het succes.

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan de technologische aspecten van innovatie zoals het aantal gerealiseerde patenten, R&D-uitgaven of het aantal kenniswerkers op R&D-afdelingen. Een toenemend aantal managementwetenschappers benadrukt daarentegen het belang om meer aandacht te besteden aan de niet-technologische determinanten van innovatie, ook wel bekend als sociale innovatie. Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als populaire managementliteratuur leggen een nadrukkelijk verband tussen werkteams die in zekere mate van autonomie besluiten kunnen nemen en de performances van deze teams als het gaat om innovatie en vernieuwing. Hoe beter het team in staat wordt gesteld om het eigen werk te organiseren richting de opgelegde doelen, hoe sneller de teamleden kunnen reageren op externe ontwikkelingen, en hoe effectiever de sociale innovatie plaats vindt.

Veertig jaar wetenschappelijke onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat de teams die het meest succesvol zijn bij sociale innovatie, de groepen zijn die bestaan uit individuen met de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om beslissingen te nemen over het werk dat uitgevoerd wordt door het team, de mogelijkheid hebben om enkele taken uit te voeren die traditioneel door de manager werd gedaan en die in staat zijn om hun gedrag te reguleren bij het uitvoeren van de integrale taken.
Daarbij is gebleken dat de werkteams het meest effectief zijn als in voldoende mate voldaan wordt aan de karakteristieken: empowerment, perceived organizational support, taakafhankelijkheid en teamcultuur.

ChangeVenture heeft op basis van deze inzichten het Social Innovation Team Measurement programma ontwikkeld om te kunnen bepalen of het management en de afzonderlijke teamleden een optimale situatie hebben gecreëerd voor Sociale Innovatie. Een onvoldoende performance wordt verklaard door het onderzoek en praktische verbeteradviezen worden aanbevolen, in samenspraak met de betrokken teamleden.

Wilt u de kansen op succesvolle verandering en innovatie op significante wijze vergroten en optimaal inzetten op sociale innovatie?
download gratis de preview van de whitepapers Social Innovation Team Performance progam , of

in ruil voor uw mailadres de volledige versie van de whitepapers, of

neem direct contact met ons op.

Meer weten over Innovatie Framework en de bouwstenen voor innovatie: kijk hier voor het boek