De negen perspectieven van het innovatie framework

Business developers worden graag gesteund door nieuwe producten en diensten, belangrijke componenten waarmee zij zich onderscheidend kunnen profileren. Tegelijkertijd fungeren business developers als het formele gespreksorgaan met de markt; van hen wordt verwacht dat ze vorm geven aan de producten en diensten op een wijze waardoor acceptatie door de klanten optimaal is en  succes gegarandeerd is. Business development en succesvolle innovaties trekken binnen bedrijven daarom vaak samen op. Business development richt zich daarom op meerdere thema’s die uitgewerkt moeten worden alvorens duidelijk is hoe nieuwe technologieën succesvol in de markt gelanceerd kunnen worden. Hieronder de negen innovatieperspectieven van het innovatie framework. Elk perspectief bevat sleutelvragen die kunnen leiden tot succesvolle business development.

De vragen stellen is eenvoudig, maar om ze allen op basis van ratio en analyses te kunnen beantwoorden is iets heel anders. Het achterhalen van de antwoorden is mogelijk net zo lastig als de technologie. Niet voor niets stellen onderzoekers dat de sociale aspecten van innovatie een grotere bijdrage leveren aan succes, dan technische aspecten.

Het innovatie framework bestaat uit de perspectieven die in bovenstaande vraagstellingen vetgedrukt zijn. De building blocks van innovatie moeten antwoorden geven op deze vragen en daarmee een constructieve bijdrage leveren aan het succes van een organisatie.

Innovatieperspectief Business Context

Innovatieperspectief eindgebruikers

Innovatieperspectief stakeholders

Innovatieperspectief businessnetwerk

Innovatieperspectief concurrentie

Innovatieperspectief vaardigheden en capaciteiten

Innovatieperspectief processen en infrastructuur

Innovatieperspectief structuur en cultuur

Innovatieperspectief leiders

Dit artikel is een fragment uit het boek ‘Strategisch Managen van Innovatie

Gratis PDF’s van dit boek zijn hier te downloaden.