Fundament onder innovatie: Organisatieverandering

Elke kleine verandering in het systeem, zal het gehele systeem veranderen. Elk type innovatie, lokaal of globaal, zal dus zijn uitwerking hebben op de organisatie die actief is rond de vernieuwing. De organisatie moet in staat zijn om zich aan te passen. Bedrijven moeten een fitheid hebben voor verandering, zodat ze kunnen incasseren zonder dat de productiviteit in gevaar komt. Bedrijven moeten in staat zijn om snel op te kunnen schakelen als ze een innovatief succes hebben gelanceerd. Lukt dat niet, dan is die moeite vergeefs. Hoe vaak gebeurt het dat medewerkers met een goed idee vastlopen bij hun werkgever? En hoe vaak lukt het die mensen dan alsnog als zij uit het bedrijf stappen en hun idee vanuit een eigen start-up lanceren? Niet voor niets is voor grote internationale multinationals, die beschikken over robuuste R&D-afdelingen, toch het kopen van start-ups een significantere bron van innovatie. Het Innovatie framework en de building blocks richten zich voor een deel ook op de fitheid en de verander-vaardigheden van bedrijven.

En daarom bevat elk innovatieperspectief van het innovatie framework enkele building blocks die komen uit het fundament Organisatieverandering.

Dit is een subparagraaf uit het boek ‘Strategisch Managen van Innovatie’.

Klik hier voor het innovatiefundament ‘Sociale Innovatie

Klik hier voor het innovatiefundament ‘ICT gedreven innovatie

Klik hier voor het innovatiefundament ‘Business Models