Het framework, de building blocks en de fundamenten onder innovatie

Voor het strategisch managen van innovatie gebruiken wij het innovatie framework: een raamwerk dat vanuit negen verschillende perspectieven naar de innovatie van een organisatie kijkt. In totaal bevat het raamwerk meer dan 60 building blocks. Maar het gehele bouwwerk van Framework en building block heeft een fundament bestaande uit vier zuilen. Dit zijn de vier zuilen waarop innovatie moet rusten alvorens men de zekerheid heeft dat de vernieuwingen een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfseconomische prestaties van een organisatie:

  • Technologische innovatie (digitale transformatie)
  • Sociale innovatie (het aanpassen van managementmethoden, stijl en leerprocessen rondom innovaties)
  • Het businessmodel (elke innovatie moet een bijdrage leveren aan het verdienmodel van de organisatie)
  • Organisatieverandering (de fitheid van het bedrijf om mee te veranderen met de markt en innovaties)

De building blocks zijn verdeeld onder deze vier zuilen. Elk building block gaat ofwel over technische innovatie, ofwel over sociale innovatie, ofwel over organisatieverandering. En altijd zijn ze opgesteld op de manier dat ze een bijdrage leveren aan succesvolle innovatieve organisaties, hetgeen betekent dat ze een positieve bijdrage leveren aan het businessmodel van de organisatie. Elk building block is daarom geconstrueerd rondom een expliciete en concrete stelling die begint met ‘Succesvolle innovatieve bedrijven… doen dit/hebben dat/werken zus/presteren zo’.

 

Er zijn diverse innovatieve oplossingen die vanuit verschillende perspectieven bekeken kunnen worden. Bij het maken van een product kan bijvoorbeeld gekeken worden vanuit een klantperspectief. Hierbij staat vooral het probleem dat de klant wil oplossen met behulp van het product centraal. Maar vanuit het perspectief van processen en infrastructuur kan ook gekeken worden naar efficiëntie en beheersbaarheid, als het gaat om het produceren en leveren van dat product. Bij innovatiemanagement zijn beide perspectieven even belangrijk, ondanks dat ze op een andere manier tegen een oplossing aankijken en daar andere eisen aan stellen. Zo zijn de building blocks ook geconstrueerd: er bestaan building blocks die in de kern op elkaar lijken, maar waarvan de verschillen duidelijk worden tijdens de toepassing ervan. En dat is de rol van het innovatie framework. Door niet alleen de aanwezigheid, maar ook de toepassing en het gewenste of verwachte resultaat te benoemen, krijgt het building block diepgang. Hierdoor worden building blocks ook aan elkaar verbonden. Dit stelt het management in staat om symptomen te onderscheiden van onderliggende problemen en daarmee om heel effectieve maatregelen te nemen die een grote positieve impact hebben op de organisatie.

 

De toepassing van building blocks is als volgt. Als een bedrijf een building block heeft geïmplementeerd dan is het ofwel kansrijk op innovatie; oftewel ze versterkt het bedrijf zodat het beter in staat is om de gewenste innovatie te realiseren. Voorbeeld: als je naar Zuid-Frankrijk wilt, dan ben je kansrijk als je naar het zuiden reist: de kans is immers groot dat je in Zuid-Frankrijk uitkomst bij reizen richting het zuiden. Je reist sterk als je het vliegtuig gebruikt bij de reis: je bent er immers met ruim een uur vliegen. Gebruik je wel het vliegtuig, maar ga je naar het noorden, dan reis je sterk, maar wordt het bereiken van het doel ernstig bedreigd (advies: verleg je koers!). Andersom: reis je wel zuidwaarts, maar gebruik je de fiets, dan is dat mogelijk een leuke bedevaart, maar toch is het zwak, de concurrentie zal je vermorzelen (advies: kies het vliegtuig/tgv). Maar het kan ook zijn dat je niet de middelen hebt om sterk naar het zuiden te reizen en daarom samenwerkt met een businesspartner, die daar jouw zaken behartigt. De zwakte in de eigen Vaardigheden en Capaciteit, een innovatieperspectief, worden dan gecompenseerd door de inrichting van het businessnetwerk, een ander innovatieperspectief.

Dit is een paragraaf uit het boek ‘Strategisch Managen van Innovatie. Daarin worden de building blocks van innovatie verder uitgewerkt. Wil je deze content gratis als PDF downloaden? Klik dan hier.

Klik hier voor de paragraaf over de innovatiezuil ‘ICT gedreven technologische innovatie’

Klik hier voor de paragraaf over de innovatiezuil ‘Sociale innovatie’

Klik hier voor de paragraaf over de innovatiezuil ‘Organisatieverandering

Klik hier voor de paragraaf over de innovatiezuil ‘Business Modellen’