Het Strategisch Managen van Innovatie is geschreven voor bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor innovatie en business development – en daarmee voor het toekomstig succes van hun bedrijf.

In turbulente tijden, waarin disruptieve veranderingen en nieuwe toetreders de innovatieagenda van de industrie bepalen, kunnen managers niet meer vertrouwen op hun ervaring en intuïtie. Om kansen en bedreigingen snel te kunnen signaleren en om te buigen naar het voordeel van het bedrijf, moeten managers beschikken over instrumenten en methoden die hen ondersteunen bij het besturen en managen van innovatie. Door deze
in een framework onder te verdelen, is het management beter in staat om het overzicht te houden en daardoor strategisch te anticiperen op de snel veranderende omgeving.

Het Strategisch Managen van Innovatie beschrijft een Innovatie Framework, dat negen innovatieperspectieven bevat: klanten, businesscontext, stakeholders, concurrentie, businessnetwerk, proces & infrastructuur, structuur & cultuur, capaciteit & vaardigheden en leiderschap. Elk innovatieperspectief bevat building blocks die het management in staat stellen om de innovatieagenda van de eigen industrie te bepalen. Het innovatie framework verbind deze building blocks van innovatie met elkaar. Gevuld met 62 building blocks, rusten de negen perspectieven van het innovatie framework op het fundament van vier zuilen: technische innovatie, sociale innovatie, organisatieverandering en business modellen. Dominante bedrijven die succesvol innoveren, hebben de overeenkomst dat zij sterk zijn in elk afzonderlijk onderdeel. En daarom beschikt elk building block over een wetenschappelijke onderbouwing uit één van deze vier zuilen.

Naast het innovatie framework en de building blocks bevat dit boek ook een deel met daarin een innovatie diagnose. Met deze diagnose kunnen managers beoordelen hoe goed hun bedrijf innovatie georganiseerd heeft en op welke onderdelen nog verbeteringen mogelijk zijn. In het derde deel van het boek wordt een toolbox voor organisatieverandering uitgewerkt. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen organiseren en managen van efficiency enerzijds en innovatie anderzijds.

Sander Jansen is een bewezen innovator met praktijkervaring als manager en bestuurder van bedrijven in de media- en communicatie-industrie. Dankzij de digitale transformatie in deze sector heeft hij innovaties ontwikkeld en toegepast, waardoor zijn opdrachtgevers leidende posities in hun markten hebben verkregen. Als directeur van een productiebedrijf heeft hij de innovatieagenda van een industrie voor bijna een decennium medebepaald. In die periode heeft hij het innovatie framework ontwikkeld. Met zijn praktijkervaring als kompas heeft hij research gedaan bij leidende bedrijven en wetenschappers om daarmee tot de building blocks van innovatie te komen. Op dit moment is hij directeur van ChangeVenture: een coöperatie van organisatieveranderaars en business developers. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over innovatieve prestaties.