Building Blocks van Innovatie

In turbulente tijden, waarin disruptieve veranderingen en nieuwe toetreders de innovatieagenda van de industrie bepalen, kunnen managers niet meer vertrouwen op hun ervaring en intuïtie. Het Innovatie Framework, met haar building blocks geeft managers en bestuurders de handvatten om de eigen innovatieagenda te bepalen. Het verbind de technologische en sociale aspecten van innovatie; het geeft de balans tussen efficiency en innovatie. Het Building blocks van het innovatie framework is geschreven voor bestuurders die verantwoordelijk zijn voor innovatie en business development – en daarmee voor het toekomstig succes van hun bedrijf.

De Building Blocks zijn instrumenten en methoden die door de Gamechangers gebruikt worden en waarvoor in wetenschappelijke literatuur de effectiviteit aangetoond is.

Het boek bevat 224 pagina’s en is uitgegeven onder ISBN/EAN 978 94 92653 01 7
en is voor 29,95 euro te koop bij bol.com of 1boek.nl

Strategisch Managen van Innovatie

Sander Jansen heeft voor bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor de innovatie van hun organisatie het Innovatie Framework ontwikkeld. Het Strategisch Managen van Innovatie is een educatief boek voor consultants en bedrijfskundigen die door middel van diagnoses op een wetenschappelijke manier willen bepalen hoe goed een bedrijf zijn best doet om daadwerkelijk te innoveren en welke kansen het laat liggen. Het boek is tevens voorzien van een derde deel. In dit derde deel wordt een toolbox beschreven voor organisatieverandering van de innovatieve organisatie.

Het boek bevat 404 pagina’s  en is uitgegeven onder ISBN/EAN 978 94 92653 00 0 maar uitsluitend op verzoek verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met ons: info@changeventure.nl

Klik hier voor de flaptekst

Lees hier meer over de negen innovatieperspectieven van het framework

Lees hier meer over de building blocks en de vier zuilen onder innovatie