Kostensanering gecoördineerd door Financieel managers

Onze financieel specialist wordt toegevoegd aan uw management team en bepaald in overleg met bestuurders en topmanagement wat precies de financiële problemen zijn en welke realistische doelen daarbij horen. Door middel van KPI’s wordt bepaald wanneer doelen gerealiseerd zijn en aan de hand daarvan vind een grondige analyse plaats. De financieel specialist zal als teamspeler kennis en capaciteit aandragen bij het opstellen van een gedragen plan van aanpak. Omdat de cijfers in relatie staan met alle andere onderdelen van het bedrijf is een multidisciplinair projectteam noodzakelijk bij het opstellen en implementeren van de plannen. Dit team moet samengesteld worden uit de belangrijke stakeholders van de organisatie. Als de uitvoering dreigt vast te lopen en de continuïteit van de organisatie daardoor bedreigd wordt, kunnen posities in het projectteam worden ingenomen door leden van ChangeTeams van ChangeVenture. Neem contact met ons op voor meer informatie!