Implementatie van kostenreductieplannen door ChangeTeams

ChangeTeams worden op maat samengesteld als Multidisciplinaire project- teams (HRM, ICT, Operations, Procurement, Finance en Marketing). Specialisten werken strategisch, tactisch en operationeel samen met bestuurders en de specialisten van organisaties voor resultaat! Bekijk deze presentatie.

De ChangeTeams van ChangeVenture werken aan de verandering in uw organisatie. Een ChangeTeam bestaat uit ervaren professionals uit verschillende vakgebieden. Een ChangeTeam is dus in staat om veranderprojecten vanuit verschillende disciplines te benaderen. De leden van het ChangeTeam werken samen met de medewerkers in de organisatie aan het veranderproject dat resultaat moet leveren. De coördinatie van het ChangeTeam wordt gedaan door ervaren bestuurders die op Governance-niveau verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. Zodoende wordt met de inzet van een ChangeTeam, een breed scala aan oplossingen, instrumenten en methodes, maar vooral capaciteit en kennis, toegevoegd aan uw organisatie.

Alle specialisten die voor lange of kortere tijd deelnemen aan een ChangeTeam, worden gedetacheerd door middel van een door de belastingdienst goedgekeurd modelcontract. Ook als het de detachering van een ZZP-er betreft, wordt de overeenkomst door de opdrachtgever afgesloten met ChangeVenture; er is dus geen sprake van een verkapt dienstverband! Neem contact met ons op voor meer informatie!