Een innovatieadvies naar aanleiding van De Innovation Diagnose

Innovaties die een bijdrage moeten leveren aan de prestaties van het bedrijf, moeten gerelateerd kunnen worden aan het business model van datzelfde bedrijf. In De Innovation Diagnose wordt op de negen onderdelen van het business model onderzocht of het bedrijf kansen kan nemen of dat het bedreigd wordt door de wijze waarop de innovatie is ingericht. Ook worden sterke- en zwakke innovatiepunten geïdentificeerd. De Innovatie Diagnose beperkt zich niet tot een advies toe actiepunten, maar helpt bij het bepalen van de wijze waarop de interventies uitgevoerd moeten worden. Hierbij is het immers van belang dat de factoren die nodig zijn voor innovatie sterk blijven (of worden), zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid van de bestaande organisatie en haar dienstverlening aan bestaande klanten. De Innovation Diagnose kan door de ervaren bestuurders uit het portfolio van ChangeVenture gehouden worden. De Diagnose is sinds komend najaar ook als boek beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie