NBD Biblion innoveert dankzij procesanalyses

NBD Biblion is een van de grootste productiebedrijven in de boekenindustrie in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van boeken met een ‘harde kaft’. Sommige denken ten onrechte dat deze dynamische industrie dankzij digitalisering en ontlezing aan het uitsterven is. Maar dat is geenszins het geval. Voor het derde jaar op rij stijgt het totaal aantal boekverkopen weer . De markt veranderd wel razendsnel omdat de gemiddelde verkoop (en dus de productie oplagen) per titel daalt. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om tot de conclusie te komen dat het aantal nieuwe boektitels explosief aan het stijgen is.

NBD Biblion anticipeert verstandig op deze marktontwikkelingen. Het bedrijf heeft dankzij diverse investeringen in het primaire maakproces, de mogelijkheid om zowel de traditionele grotere productieoplagen als de kleine ‘Book-on-demand’ aantallen op een efficiënte manier te verwerken.

Voor de mensen in de productiefabriek van NBD Biblion kent deze uitbreiding ook een keerzijde. De complexiteit in de geld-genererende-processen is sterk toegenomen. Er zijn inmiddels elf alternatieve workflowprocessen om eenzelfde product te leveren; afhankelijk van de aangeleverde input en het productievolume. Dit riep bij zowel de managers in de productiehal als bij de financieel directeur de vraag op: wat is bij elke individuele order nu de beste workflow, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt?

Succesvol innoveren gaat om bottom line bedrijfsresultaat

Die vraag is essentieel voor elke innovatie in het maakproces. Innoveren is het vernieuwen van het primaire proces of het ontwikkelen van een nieuw eindproduct. Maar dat wil niet zeggen dat elke innovatie daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Een succesvolle innovatie is er pas als er sprake is van een dalende Total Cost of Ownership van de bedrijfsvoering of indien er een toename is van de throughput (of ebitda). En daarom kent het Innovatie Framework van ChangeVenture een aantal innovatiebouwstenen die dit inzicht geven. Building Block PiE2 (zie hieronder) is zo een bouwsteen.

De opdracht aan ChangeVenture

De vraag “wat is bij elke individuele order nu de beste workflow, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt?” leidde tot de opdracht aan Sander Jansen om een digitale calculator te maken die aan de hand van de variabelen (input en oplage) de kosten per workflow inzichtelijk maakt. In een paar dagen werd een complete analyse gemaakt van alle workflows, machines, grondstoffen en de ‘business rules’ op de werkvloer. Met de financiële afdeling werd op basis van de inventarislijst en de draaikosten per machine de uurtarieven van de productie-eenheden in kaart gebracht. En dit alles is in een calculatieprogramma gestopt dat direct de resultaten weergeeft.

Omdat het nieuwe inzicht in kostenstromen per workflow, onherroepelijk zal leiden tot nieuwe business rules op de werkvloer, zijn die gedetailleerde gegevens als variabelen in de calculator verwerkt, waarmee de managers en medewerkers op de werkvloer in staat zijn om te spelen met hun ‘configuratie’ op de werkvloer.

Met het installeren van de kostprijscalculator in de productieomgeving van NBD Biblion, heeft ChangeVenture een bijdrage geleverd aan de implementatie van de procesanalyse innovatie, Building Block PiE2. Bij een eventuele Innovatie Audit met in Innovatie Framework, zal de boekenfabriek op dit onderdeel vanaf augustus 2018 een classificatie ‘sterk innovatiepunt’ scoren.

Beschrijving van Innovatie Framework Building Block PiE2: Procesanalyses

 Stelling PiE2: Succesvolle bedrijven bereiken efficiëntie innovatie door de omzet-genererende processen te analyseren en optimaal te stroomlijnen met ict.

Toelichting en innovatieperspectief

Innovatie vindt niet alleen in het product of in de markt plaats, maar ook in het interne productieproces. De kernactiviteiten en de omzet-genererende processen moeten efficiënt uitgevoerd worden om de concurrentiepositie te verstevigen. Ook als een bedrijf vanwege een unieke propositie en een sterke productinnovatie weinig concurrentie heeft, dan moeten efficiënte productie en distributie leiden tot hogere marges die bijdragen aan de ontwikkelingen van nieuwe producten en markten. En daarom is procesanalyse van het interne proces essentieel: deze leidt tot optimalisatie van de interne waardeketen, hetgeen een belangrijke stap is in het opschalen en kapitaliseren.

Naast dat deze procesanalyses duidelijkheid verschaffen over de kwaliteit van de omzet, kostenstructuren en verkoopresultaten, geeft het ook inzage in mogelijke verbeterpunten. Het activeert de creativiteit om te zoeken naar innovaties die het proces nog efficiënter kunnen maken, hetgeen de concurrentiepositie op twee vlakken zou verbeteren: lagere kosten en snellere leveringen. Media case 3.15 maakt duidelijk hoe het distributiecentrum van Albert Heijn heel actief investeert, maar ook anticipeert om de meest effectieve procesautomatisering te realiseren. Om die reden gaan interne efficiëntie innovatie en ict ook hand in hand. Dit building block is onderdeel van het innovatieperspectief Process & Infrastructure.

Onderbouwing vanuit wetenschappelijke literatuur

Applegate et al (2009) hebben onderzoek gedaan naar bedrijven die een strategisch voordeel hebben gehaald uit het doorvoeren van procesanalyses in de integrale bedrijfsvoering. Daarbij concludeerde zij onder andere: “De ibm casestudy is een schoolvoorbeeld van een project dat begonnen was als een kostenbesparing, en uiteindelijk resulteerde in het nieuwe platform van groeiende bedrijfsresultaten en een unieke propositie. In eerste instantie werd ict ingezet om de niet-omzet-genererende processen te stroomlijnen en te generen. Maar dezelfde procesanalyse leidde ertoe dat ict ook de omzet-genererende processen efficiënter kon maken. Nadat dit daadwerkelijk was uitgevoerd bleek dat de klanttevredenheid toenam, evenals de loyaliteit en de omvang van de klantvraag. Dit werd bereikt door procesinnovaties door middel van ict door te voeren in de primaire processen, hetgeen resulteerde in onder andere:

  • Verhoogde productiviteit en verkorten van productiecyclus.
  • Performanceverbeteringen door verkleinen van fouten.
  • Kwantitatieve verbetering van besluitvorming.”

Contact

Wilt u ook uw primaire processen analyseren en vertalen naar een gedetailleerde kostprijscalculator? Wilt u meer weten over Succesvol Innoveren met het Innnovatie Framework? Wilt u de slagvaardigheid van uw innovatie meten met de Innovatie Audit? Neem dan contact met ons op.